Komornik Sądowy przy SR w Oświęcimiu mgr Małgorzata Bociąga-Szot

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 47,79 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-07 14:00
Cena wywoławcza: 97 350,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 2350/11
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Więźniów Oświęcimia
Miasto: Oświęcim
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

7 grudnia 2016 r. o godz. 14:00

 

w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Oświęcimiu s. 206 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 47,79 m2, składającego się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC, położonego w Oświęcimiu przy ul. Więźniów Oświęcimia 17/15, znajdującego się w budynku stanowiącym własność Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlanka” z siedzibą w Oświęcimiu, dla którego prowadzona jest księga wieczysta w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu o nr: KR1E/00035167/6.

 

Prawo oszacowane jest na kwotę: 129 800,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 97 350,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 12 980,00 zł.

Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika (55 1020 2384 0000 9502 0063 4618 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Chrzanowie) albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się data uznania na rachunku komornika).

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Nieruchomość można oglądać w dniu 1.12.2016 r. w godz. 10.00-10.15.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: (33) 842 25 68, 792 525 275 oraz na stronach internetowych: www.komornikoswiecim.pl, www.dawro.pl