Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa -Krowodrzy w Krakowie Leszek Dumnicki

ogłasza licytację na Nieruchomość o pow. 1,06 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-21 08:30
Cena wywoławcza: 783 317,25
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 2172/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Zelków
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy Leszek Dumnicki Kancelaria Komornicza w Krakowie mający siedzibę przy al. Pokoju 29b/37 zawiadamia na podstawie art. 1013kpc, że w dniu

 

21 grudnia 2016 r. o godz. 8:30

 

w Kancelarii Komornika odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Zelków, gm. Zabierzów, dla której Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie z siedzibą w Krzeszowicach prowadzi księgę wieczystą o numerze KR2K/00024264/9.

W skład nieruchomości wchodzi działka nr 286/1 o powierzchni 1,06 ha. Działka posiada nieregularny kształt (wschodnia granica o długości ok. 29 m, zachodnia o długości ok. 14 m) i znajduje się w terenie oznaczonym symbolami:

-        M2re – tereny predysponowane do zabudowy rezydencjonalnej;

-        MZ – tereny zabudowy mieszkaniowo-zagrodowej na działkach pow. 7a;

-        K – tereny tras komunikacyjnych.

 

Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 1 044 423,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 783 317,25 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 104 442,30 zł.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego (art. 871 kpc).

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś jej operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika.