Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Krowodrzy Marcin Godyń Kancelaria Komornicza w Krakowie

ogłasza licytację na Działka o pow. 0,1500 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-20 14:30
Cena wywoławcza: 518 438,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1481/13
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Brzoskwinia
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia, że w dniu 

 

20 grudnia 2016 r. o godz. 14:30

 

w sali E-317 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej położonej w Brzoskwini, gmina Zabierzów, oznaczonej jako działka nr 100, obr. 0006, o powierzchni 0,1500 ha wraz z posadowionymi na niej budynkiem mieszkalnym nr 297 o powierzchni użytkowej 210,94 m2 oraz budynkiem usługowym, nr 297A o powierzchni użytkowej 176,66 m2, objętej księgą wieczystą KR2K/00052942/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krzeszowicach.

 

Sumę oszacowania stanowi kwota 777 656,61 zł (w tym VAT 53 488,61 zł).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 sumy oszacowania, tj. kwota 518 438,00.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w wysokości 1/10 sumy oszacowania w gotówce lub książeczce oszczędnościowej. Rękojmię można składać także na rachunek bankowy komornika 31 1060 0076 0000 3260 0078 5546 w Banku BPH SA. Nieruchomość można oglądać w dniu 12.12.2016 roku o godz. 12:00 w miejscu jej położenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika – Kraków, ul. Wybickiego 1/49a, tel. (12) 349 04 87.