Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Agnieszka Kołodziej

ogłasza licytację na Działka o pow. 0,2331 ha zabudowana

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-16 09:30
Cena wywoławcza: 291 412,50
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 861/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Kwiatowa
Miasto: Krośnice
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI NR WR1M/00027183/3

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Miliczu Agnieszka Kołodziej  (tel.: (71) 384 03 99, fax (71) 38316 13) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

 

16 grudnia 2016 r. o godz. 9:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Miliczu, ul. J. Piłsudskiego 10, w sali nr 12, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: działkę nr 506/84 o pow. 0,2331 ha zabudowaną budynkiem biurowca oraz budynkiem użytkowym. Dojazd drogą o różnej nawierzchni, nieruchomość jest ogrodzona częściowo: siatką systemową na słupkach stalowych, płotem na podmurówce betonowej ze słupkami stalowymi i przęsłami drewnianymi; teren niezabudowany utwardzony kostką betonową; na działce znajdują się nasadzenia typu tuje z systemem nawadniania oraz miejsce po kanale samochodowym. Biurowiec to obiekt poniemiecki, w ok. 2008 r. rozbudowany, nadbudowany oraz wyremontowany; dwukondygnacyjny; nie został do końca wykończony (piętro budynku wymaga przeprowadzenia prac wykończeniowych); instalacja energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania - piec na ekogroszek (ogrzewany parter), monitoring oraz instalacja alarmowa; pow. użytkowa 339,71 m2. Budynek użytkowy poniemiecki murowany (mur pruski), bramy metalowe, strop został wzmocniony (ulegał korozji), w 2008 r. wyremontowany; składa się z 3 pomieszczeń, wyposażony w instalację elektryczną, odgromową. Powierzchnia: pom. I - 47,42 m2, pom. II - 84,14 m2, pom. III - 198,70 m2. Dla ww. działki istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: działka przeznaczona jest pod tereny usług, które w ramach przeznaczenia podstawowego stanowią: usługi podstawowe, ponadpodstawowe  oraz usługi rzemiosła a w ramach przeznaczenia uzupełniającego: urządzenia sportowo - rekreacyjne, urządzenia towarzyszące oraz zieleń. Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków: inne tereny zabudowane - Bi - o pow. 0,2331 ha, położonej: Krośnice 56-320, ul. Kwiatowa 10, dla której: Sąd Rejonowy w Miliczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1M/00027183/3.    

Suma oszacowania wynosi 388 550,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 oszacowania i wynosi 291 412,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmie w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 38 855,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania rachunku bankowego komornika). Rękojmia może być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmie można uiścić także na konto  komornika (podając sygn. akt KM 861/14): PKO BP SA O. Oleśnica 93 1020 5297 0000 1802 0000 3335. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod nr tel. (71) 384 03 99