Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Agnieszka Kołodziej

ogłasza licytację na Działka o pow. 0,1210 ha zabudowana

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-16 10:30
Cena wywoławcza: 606 466,67
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 746/14
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Miłochowice
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

NR WR1M/00011584/9

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Miliczu Agnieszka Kołodziej  (tel.: (71) 384 03 99, fax (71) 38316 13) na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 983 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

 

16 grudnia 2016 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Miliczu, ul. J. Piłsudskiego 10, w sali nr 12, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: działka nr 1/9 (B - tereny mieszkaniowe) o pow. 0,1210 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym z częścią użytkową (w księdze wieczystej zapis działka budowlana), przy drodze krajowej nr 15. Obiekt dwukondygnacyjny z poddaszem mieszkalnym, wolnostojący. Na terenie działki bezpośrednio przy budynku znajdują się 2 wiaty konstrukcji drewnianej z zadaszeniami. Z budynku wyjście na balkon. Obiekt został oddany częściowo do użytku w 2004 r. Instalacje: elektryczna (przyłącze znajduje się na działce obok), wodociągowa, kanalizacyjna indywidualna do własnego zbiornika bezodpływowego, kanalizacyjna miejska w zasięgu, monitoring, wentylacja wymuszona rurociągowa, domofon, alarm nie działa, klimatyzacja - nie we wszystkich pomieszczeniach. Ogrzewanie - kominkiem (kominek z wymuszonym obiegiem ogrzewającym środkową część nieruchomości na wszystkich poziomach, ogrzewanie podłogowe na I i II poziomie, na III poziomie - na poddaszu znajdują się typowe grzejniki); c.o. gazowe - własny zbiornik na działce sąsiedniej. Parter, piętro, półpiętro i poddasze o pow. użytkowej 631,07 m2. Niektóre pom. (łazienka, składzik, pom. techniczne) na parterze nie są ostatecznie wykończone. Część niezabudowana zagospodarowana zielenią oraz utwardzona kostką betonową; nieruchomość ogrodzona: od tyłu płotem z siatki na słupkach stalowych, od jednego z boków i od frontu płotem z elementów stalowych na podmurówce betonowej obłożonej klinkierem, brama z elementów stalowych z napędem elektrycznym. Wjazd na działkę utwardzony kostką betonową. Przyłącze elektryczne zlokalizowane na działce sąsiedniej nr 1/8 (działka obok stanowiła wcześniej funkcjonalną całość z działką nr 1/9), położonej:   Miłochowice 57 (nr wg ewidencji gruntów i budynków), dla której: Sąd Rejonowy w Miliczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1M/00011584/9.    

Suma oszacowania wynosi 909 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 oszacowania i wynosi 606 466,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmie w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 90 970,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania rachunku bankowego komornika). Rękojmia może być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sadu o utracie rękojmi. Rękojmie można uiścić także na konto  komornika (podając sygn. akt KM 746/14): PKO BP SA O/Oleśnica 93 1020 5297 0000 1802 0000 3335. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod nr tel. (71) 384 03 99