Komornik Sądowy przy SR w Krośnie Leszek Ślaski

ogłasza licytację na Działka o pow. 1 239 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-15 14:10
Cena wywoławcza: 407 970,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 405.15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Bieszczadzka
Miasto: Krosno
Województwo: podkarpackie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Leszek Ślaski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

15 grudnia 2016 r. o godz. 14:10

 

w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12 w sali nr 304 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka nr 331/4 i działka numer 331/7 (działki stanowią jedną zwartą gospodarczo całość) położonej w miejscowości Krosno, ul. Bieszczadzka 49g, obręb nr 0007 Suchodół, powiat krośnieński grodzki, województwo podkarpackie o łącznej powierzchni 1 239,00 m2 (działka numer 331/4 o powierzchni 0,0409 ha oraz działka nr 331/7 o powierzchni 0,0830 ha) – zabudowanej budynkiem niemieszkalnym wykonanym w technologii tradycyjnej murowanej o powierzchni użytkowej – 183,36 m2 oraz budynkiem gospodarczym. Budynek niemieszkalny oddany do użytkowania w 2004 r. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie o numerze: KS1K/00009433/0.

Właścicielem tej nieruchomości jest: (…) w całości.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 543 960,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100)

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 407 970,00 zł (słownie: czterysta siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych 00/100).

 

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (tj. kwotę 54 396,00 zł – słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100) na rachunek bankowy komornika:

nr 37 1240 5194 1111 0010 4937 4433 Bank Pekao S.A.

lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii Komornika mieszczącej się pod adresem: 38-400 Krosno, ul. Tkacka 2a.

 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (13) 431 11 10