Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Tomasz Szymandera

ogłasza licytację na Udział 1/2, nieruchomość zabudowana

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-12 10:00
Cena wywoławcza: 187 875,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 230/16
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Północna
Miasto: Grudziądz
Województwo: kujawsko-pomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU WYNOSZĄCEGO 1/2 W NIERUCHOMOŚCI nr KW: TO1U/00054060/2

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Tomasz Szymandera Kancelaria Komornicza w Grudziądzu ul. Rybny Rynek 1/4 (tel. (56) 471 81 77) w sprawach KM 230/16, KM 414/16 na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

12 grudnia 2016 r. o godz. 10:00

 

w sali nr 11 w budynku Sądu Rejonowego w Grudziądzu przy ul. Sikorskiego 19/23 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału stanowiącego 1/2 w nieruchomości położonej w GRUDZIĄDZU przy ul. Północna 35, stanowiącej: udział wynoszący 1/2 w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonym z wbudowanym garażem, wzniesionym w 2013 roku w zabudowie wolnostojącej o pow. użytkowej (bez garażu) 166,38 m2, pow. działki 0,0883 ha – dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1U/00054060/2.

Suma oszacowania udziału 1/2 wynosi 250 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 187 875,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 25 050,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA 2 O. Toruń 22 1020 5011 0000 9602 0253 6837

- najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.