Komornik Sądowy przy SR we Włoszczowie Rafał Sadlik

ogłasza licytację na Nieruchomości w miejscowościach Marchocice, Włoszczowa

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-19 09:30
Cena wywoławcza: 127 275,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 549/16
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: os. Broniewskiego
Miasto: Marchocice, Włoszczowa
Województwo: świętokrzyskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie Rafał Sadlik zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

19 grudnia 2016 r.

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego we Włoszczowie, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

o godz. 9:30

 

nieruchomości w postaci: 

dz. nr 157/2,  157/3, 157/4 o pow. 1,13 ha – nieruchomość zabudowana budynkiem produkcyjnym o wymiarach 20,49 m x 42,89 m do produkcji ekologicznych wyrobów spożywczych z częścią socjalno-biurową i mieszkalną, położonej w msc. Marchocice, gm. Secemin, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włoszczowie nr KI1W/00039921/0.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 2 666 463,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 1 999 847,25 zł.

 

Zgodnie z operatem szacunkowym kwota oszacowania nieruchomości jest kwotą netto nie zawierającą podatku.

W związku z powyższym do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT.

 

 

o godz. 10:00

 

nieruchomości w postaci: 

własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nr 6 o pow. 59,1 m2, położonego: Włoszczowa, przy os. Broniewskiego 22, posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włoszczowie nr KI1W/00053443/9.

 

Lokal mieszkalny położony na 3 piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, WC, o łącznej pow. użyt. 59,10 m2.

 

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 169 700,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 127 275,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

Wadium należy wpłacać na konto: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie Rafał Sadlik Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Kielcach

35 1090 2040 0000 0001 1064 3634

 

podając w tytule wpłaty „wadium na licytację KM ...”.

 

Nieruchomości można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.