Komornik Sądowy przy SR w Dzierżoniowie Maciej Majchrzak Kancelaria Komornicza w Dzierżoniowie

ogłasza licytację na Działki o łącznej pow. 6 025 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-13 10:00
Cena wywoławcza: 481 500,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 514/12
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Zamkowa
Miasto: Pieszyce
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Maciej Majchrzak (tel. (74) 831 27 22) na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

13 grudnia 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnickiej 51, w sali nr 200, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

należącej do: (…),

położonej: ul. Zamkowa 67, 58-250 Pieszyce,

stanowiącej prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności zabudowy w granicach działek nr: 808/03, 808/04, 808/05, 808/06 i 808/07; AM-11, obręb Środkowe. Działki mają łącznie 6 025 m2, jest to teren poprzemysłowy, obecnie w części użytkowany do produkcji odlewów, w części nieużytkowany; zabudowany budynkami niemieszkalnymi o łącznej pow. użytkowej 3 678 m2 o charakterze poprzemysłowym. Działki o dość regularnym kształcie, częściowo ogrodzone. W granicach działek znajdują się sieci, budowle i utwardzone fragmenty dróg komunikacji wewnętrznej. 

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SW1D/00017895/4 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności zabudowań.

 

Suma oszacowania wynosi 642 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 481 500,00.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 64 200,00w gotówce lub na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 75 9527 0007 0000 1922 2000 0001,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 831 27 22