Komornik Sądowy przy SR w Gdyni Wiesława Sokólska

ogłasza licytację na wieczyste użytkowania nieruchomości w Gdyni

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-15 12:00
Cena wywoławcza: 64 166,67
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, inne
KM: 118/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Morska
Miasto: Gdynia
Województwo: pomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI

DWÓCH UDZIAŁÓW W WIECZYSTYM UŻYTKOWANIU - 1/2 każdy

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Wiesława Sokólska (tel. (58) 622 32 56) ogłasza, że dnia

 

15 grudnia 2016 r.

 

w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni mającego siedzibę przy pl. Konstytucji 5 w sali nr 206, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

wieczystego użytkowania nieruchomości:

o godz. 12:00 licytacja udziału 1/2 należącego do (…),

o godz. 12:15 licytacja udziału 1/2 należącego, do (…);

położonego: 81-002 Gdynia, ul. Morska 405, dla którego V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gdyni prowadzi księgę wieczystą nr KW GD1Y/00020806/4.

 

Suma oszacowania udziału 1/2 wynosi 96 250,00 zł - każdy. Cena wywołania udziału 1/2 jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 64 166,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 9 625,00 zł za jeden udział 1/2 - na rachunek bankowy komornika bądź w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule