Komornik Sądowy przy SR w Mrągowie Andrzej Popowicz

ogłasza licytację na Działki w miejscowości Babięta, Zyzdrojowy Piecek

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-16 10:00
Cena wywoławcza: 11 475,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 86/11
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Babięta, Zyzdrojowy Piecek
Województwo: warmińsko-mazurskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

16 grudnia 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 55 w sali nr 114 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

dwóch nieruchomości, które będą sprzedawane osobno.

1)   nieruchomość stanowiąca niezabudowaną działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 286 o powierzchni 1,25 ha, położona w miejscowości Babięta, gm. Piecki nad jeziorem Krawno,  dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę  wieczystą  OL1M/00005496/9.

Suma oszacowania wynosi 96 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 72 225,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 9 630,00 zł,

 

2)   udział do 1/4 części nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 31/14 o powierzchni 0,3061 ha, położonej w miejscowości Zyzdrojowy Piecek, gm. Piecki,  dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę  wieczystą OL1M/00033748/6.

Suma oszacowania udziału wynosi 15 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11 475,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 1 530,00 zł.

 

Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika: PKO Bank Polski SA O. Centrum w Mrągowie 28 1020 3639 0000 8502 0005 0377.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.