Komornik Sądowy przy SR w Słupcy Witold Guziński

ogłasza licytację na Zabudowana nieruchomość o pow. 0,3299 haa

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-22 09:30
Cena wywoławcza: 967 600,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 4/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Bielawska
Miasto: Słupca
Województwo: wielkopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy Witold Guziński (tel. (63) 274 31 57, fax 274 31 58) ogłasza, że dnia

 

22 grudnia 2016 r. o godz. 9:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 206, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiącej: nieruchomość położona jest w Słupcy przy ul. Bielawskiej 2, gmina Słupca, powiat słupecki, woj. wielkopolskie, na działce gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 1364/7, powierzchnia nieruchomości wynosi 0,3299 ha. Nieruchomość zabudowana jest zorganizowanym kompleksem budynków produkcyjno-magazynowych. Działka gruntu ma kształt nieregularny oraz płaskie ukształtowanie terenu. Na terenie nieruchomości występują utwardzenia w postaci nawierzchni z kostki brukowej (ok. 850 m2). Teren placów wyposażony jest w kanalizację deszczową. Część działki jest ogrodzona płotem z przęseł żelbetowych na słupkach żelbetowych, brama stalowa przesuwna. Przedmiotowa nieruchomość posiada przyłącze energii elektrycznej, wodociągowe, kanalizacyjne oraz gazu ziemnego.

Nieruchomość zabudowana jest zorganizowanym kompleksem budynków produkcyjno-magazynowych wraz z częścią socjalno-biurową o łącznej powierzchni użytkowej 1 798 m2 (z garażem wolno stojącym konstrukcji stalowej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Budynek wielofunkcyjny bez podpiwniczenia w zabudowie zwartej wolno stojącej (część socjalno-biurowa piętrowa), rok budowy: 1995-1998. Budynek wielofunkcyjny składający się z kilku funkcjonalnych części połączonych w jedną funkcjonalną bryłę. Część frontowa budynku stanowi dwukondygnacyjny budynek socjalno-biurowy z częścią handlową wybudowany w technologii tradycyjnej. Pozostałe części obiektu stanowią budynki magazynowe, produkcyjne, kotłownia, zaplecze socjalne i inne pomieszczenia techniczne.

Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wentylację mechaniczną z systemem chłodzenia pomieszczeń, kanalizacyjną, telefoniczną, sieć komputerowa w części biurowej oraz instalacją alarmową. Ogrzewanie budynku z własnej kotłowni- piec zasilany na ekogroszek. W budynku zamontowano urządzenie do wytwarzania pary technologicznej zasilane piecem na olej opałowy. Do budynku doprowadzono instalację gazową. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej (ul. Bielawska). W otoczeniu przedmiotowej nieruchomości znajduje się głównie zabudowa związana z aktywizacją gospodarczą oraz zabudowa mieszkalna w zabudowie wolno stojącej i bliźniaczej. Nieruchomość położona jest w pobliżu drogi krajowej (Konin-Poznań) z dobrym dojazdem.

Słupca jest położona 70 km na wschód od Poznania, 40 km na południe od Gniezna, 30 km na zachód od Konina oraz 80 km na północ od Kalisza, a także przy drodze krajowej nr 92 oraz drogach wojewódzkich nr 263 oraz 466. Istotne dla Słupcy jest także połączenie miasta łącznikiem z autostradą A2.

Położonej: 62-400 Słupca, ul. Bielawska 2, Słupca,

dla której Sąd Rejonowy w Słupcy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW KN1S/00038134/1.

 

Suma oszacowania wynosi 1 451 400,00 zł (BRUTTO) (1 180 000,00 – Netto), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 967 600,00zł (Brutto) (786 666,67 –  Netto).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 145 140,00 zł.

Rękojmia winna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg gotówką w kasie komornika w Słupcy przy ul. Zagłoby 1 lub zaksięgowana w ww. terminie na koncie komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. I O. Centrum Konin 04 1020 2746 0000 3302 0052 9412.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.