Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Krzyków Agnieszka Janus

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 48,29 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-14 10:15
Cena wywoławcza: 202 500,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 1769/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Cztery Podkowy
Miasto: Wysoka
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WR1K/00269969/3 ORAZ UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WR1K/00244294/9, WR1K/00244299/4, WR1K/00244295/6


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Agnieszka Janus (tel. 71 738 11 50) ogłasza, że w dniu

 

14 grudnia 2016 r. o godz. 10:15

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Poznańskiej 20 w sali nr 113, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: (…), położonego: 52-200 Wysoka, Cztery Podkowy 3/2, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00269969/3 oraz udziału 1/224 w nieruchomości położonej: 52-200 Kobierzyce, miejscowość Wysoka, działka nr 43/60 (droga dojazdowa), dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00244294/9, udziału 1/224 w nieruchomości położonej: 52-200 Kobierzyce, miejscowość Wysoka, działka nr 43/66 (tereny zielone), dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00244299/4 i udziału 1/224 w nieruchomości położonej: 52-200 Kobierzyce, miejscowość Wysoka, działka nr 43/61 (tereny zielone), dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00244295/6. Samodzielny lokal mieszkalny jest położony na parterze (1 kondygnacji) w wielorodzinnym budynku wybudowanym w technologii tradycyjnej murowanej.
Lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi (13,05 m2 i 23,95 m2), w tym jeden z aneksem kuchennym, łazienki z wc (4,66 m2) i przedpokoju (6,63 m2). Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 48,29 m2. Właścicielowi przysługuje prawo do wyłącznego korzystania z tarasu o powierzchni 31,16 m2 i wygrodzonego przydomowego ogródka o powierzchni 25,31 m2, zejście do ogródka po schodach z tarasu. Do mieszkania przynależy komórka lokatorska o powierzchni 1,45 m2.


Nieruchomości stanowią gospodarczą całość i ich sprzedaż nastąpi łącznie.


Suma oszacowania wszystkich nieruchomości wynosi 270 000,00 zł (dwieście siedemdziesiąt tysięcy 00/100 zł), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 202 500,00(dwieście dwa tysiące pięćset 00/100 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 27 000,00(dwadzieścia siedem tysięcy 00/100 zł). Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 10 1050 1575 1000 0090 7160 4756, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Nieruchomość można oglądać w dniu 30 listopada 2016 r. od godz. 12:00 do godz. 12:20 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 738 11 50