Komornik Sądowy przy SR w Bydgoszczy Jarosław Kuna

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o powierzchni 54,23 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-08 10:00
Cena wywoławcza: 128 933,33
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 13254/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Warmińskiego
Miasto: Bydgoszcz
Województwo: kujawsko-pomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jarosław Kuna (tel. (52) 349 38 62) ogłasza, że dnia

 

8 grudnia 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Nowy Rynek 10 w sali nr 208, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego stanowiącego lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 54,23 m2, składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju, znajdującego się na parterze budynku; do lokalu mieszkalnego przynależy pomieszczenie piwniczne o powierzchni 3,06 m2, położonego: 85-054 Bydgoszcz, Emila Warmińskiego 17/1a, Bydgoszcz, dla którego Sąd Rejonowy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW BY1B/00167785/1.

Suma oszacowania wynosi 193 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  128 933,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 19 340,00 w gotówce w przeddzień licytacji gotówce w kasie kancelarii oraz na konto komornika:

PKO BP SA I O. Bydgoszcz 90 1020 1462 0000 7402 0022 4253.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W dniu 24.11.2016 r. wolno oglądać nieruchomość od godz. 12:00 do godz. 12:15 oraz przeglądać w  kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.