Komornik Sądowy przy SR Gdańsk-Południe Piotr Majdziński Kancelaria Komornicza w Gdańsku

ogłasza licytację na Działki o pow. 5,7000 ha i 1,2800 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-16 11:00
Cena wywoławcza: 310 333,33
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 9396/11
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Przegalina
Województwo: pomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI UŁAMKOWEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Piotr Majdziński  80-840 Gdańsk, ul. Świętojańska 37/38/3, (tel. (58) 322 31 48) ogłasza, że dnia

 

16 grudnia 2016 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 9A, w sali nr 1.10A (budynek E), odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

7/8 niewydzielonej części nieruchomości należącej do: (…), stanowiącej: niezabudowana działka nr 230 (poprzednio nr 135) o obszarze 5,7000 ha oraz niezabudowana działka nr 221 (poprzednio nr 139) o obszarze 1,2800 ha o łącznym obszarze 6,9800 ha,

położonej: 80-690 Gdańsk, Przegalina,

dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW GD1G/00038398/4.

 

Suma oszacowania wynosi 465 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 310 333,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 46 550,00 w gotówce.

Rękojmię można uiścić na konto komornika:

BANK PEKAO S.A. Oddział w Gdańsku 48 1240 5400 1111 0000 4918 8255.

W celu zwrotu wpłaconego wadium należy w kancelarii komornika złożyć wniosek ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który dokonany ma być przelew wpłaconej kwoty.

Pełnomocnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są okazać pełnomocnictwo szczególne do udziału w konkretnym przetargu.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Przedmiotowa nieruchomość jest nieruchomością rolną. W związku z powyższym osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są spełnić warunki nabycia nieruchomości rolnej zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. z późniejszymi zmianami o kształtowaniu ustroju rolnego, w szczególności art. 2a i nast.