Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa - Krowodrzy Marcin Leśniak

ogłasza licytację na Działki o pow. 0,01 ha, 0,16 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-13 14:30
Cena wywoławcza: 95 466,66
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 4563/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Śląska
Miasto: Zabierzów
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy Marcin Leśniak zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

13 grudnia 2016 r. o godz. 14:30

 

w sali nr D-133 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie odbędzie się:

 

DRUGA  LICYTACJA

 

nieruchomości położonej przy ul. Śląskiej 71 w Zabierzowie, składającej się z niezabudowanej działki nr 101/303 o pow. 0,01 ha oraz działki nr 943 o pow. 0,16 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Krzeszowicach prowadzi księgę wieczystą nr KR2K/00025778/2.  

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 143 200,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 95 466,66 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 14 320,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika nr 92 8619 0006 0030 0325 8078 0001 Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Filia w Krakowie.

Nieruchomość można oglądać w dniu 1 grudnia 2016 r. godz. 10:00 w miejscu jej położenia.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.