Komornik Sądowy przy SR w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny w Chrzanowie

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-21 09:00
Cena wywoławcza: 17 548,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 2713/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Kolonia Rospontowa
Miasto: Chrzanów
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

21 grudnia 2016 r. o godz. 9:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Chrzanowie, w sali nr 08, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Chrzanowie przy ul. Kolonia Rospontowa 6/12, o pow. 26,08 m2, znajdującego się na II piętrze, składającego się z pokoju (z którego wydzielono 2 pokoje), kuchni i przedpokoju oraz WC znajdującego się na klatce schodowej, stanowiącego własność dłużnika: (…), posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie nr KR1C/00058395/8.

Z własnością lokalu mieszkalnego związany jest udział w prawie użytkowania wieczystego działek 837/16 o pow. 654 m2 i 260 o pow. 220 m2 wynoszący 60/1000.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 26 321,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 17 548,00 zł.

Rękojmia: 2 632,10 zł.

 

Rękojmię należy wpłacić komornikowi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub przelewem na konto komornika

77 1020 2384 0000 9502 0092 6386 PKO Bank Polski SA O. Chrzanów,

podając jednocześnie tytuł wpłaty.

 

Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem.

W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 (Dz.U. 2010 nr 101, poz. 649) od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.