Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa - Krowodrzy Marcin Leśniak

ogłasza licytację na Działka o pow. 591 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-21 14:00
Cena wywoławcza: 308 101,94
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 2464/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Krakowskie Przedmieście
Miasto: Trojanowice
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Leśniak zawiadamia na podstawie art. 10136 kpc, że w dniu

 

21 grudnia 2016 r. o godz. 14:00

 

w tut. kancelarii pod adresem: ul. Żabiniec 66 lok. 5 w Krakowie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci działki 36/9 o pow. 591 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym z garażem dwustanowiskowym o powierzchni użytkowej 215,73 m2 (budynek znajduje się w stanie surowym zamkniętym z wykończoną elewacją), położonej przy ul. Krakowskie Przedmieście 275 w Trojanowicach, gm. Zielonki, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr KR1P/00150636/8 wraz udziałem 1/4 w działce nr 36/11 stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową do ww. nieruchomości położoną w Trojanowicach, gm. Zielonki, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr KR1P/00462652/6.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 410 681,25 zł (w tym zabudowana działka nr 36/9: 402 840,00 zł z VAT 8% oraz udział w niezabudowanej działce nr 36/11: 7 841,25 zł z VAT 23%).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 308 010,94 zł (w tym VAT).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 41 068,12 zł do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce albo na rachunek bankowy komornika nr 92 8619 0006 0030 0325 8078 0001 Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Filia w Krakowie. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. Nieruchomość można oglądać w dniu 7 grudnia 2016 r. godz. 10:00 w miejscu jej położenia. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.