Komornik Sądowy przy SR w Sokółce Zastępca Asesor Małgorzata Kondrat Kancelaria Komornicza w Sokółce

ogłasza licytację na Działka o powierzchni 0,77 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-08 12:20
Cena wywoławcza: 19 840,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 2133/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Bobrowniki
Województwo: podlaskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce Małgorzata Kondrat na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

8 grudnia 2016 r. o godz. 12:20

 

w budynku Sądu Rejonowego w Sokółce mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 7 w sali nr IV,  odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej:

działka ozn. nr 42 o powierzchni 0,77 ha niezabudowana (część zurbanizowana), w  stadium uwarunkowań: rolnicza ok. 70% i zagrodowa ok. 30%, położenie dobre - w zwartej zabudowie wsi, energia i wodociąg w ulicy wiejskiej;

położonej: 16-100 Sokółka, Bobrowniki

dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Sokółce prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: BI1S/00030309/9].

 

Suma oszacowania wynosi 29 760,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 19 840,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 2 976,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Na podstawie art. 962 §1 kpc przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Regionalny w Białymstoku

59 1020 1332 0000 1102 0037 3407.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.