Komornik Sądowy przy SR w Sokółce Zastępca Asesor Małgorzata Kondrat Kancelaria Komornicza w Sokółce

ogłasza licytację na Działka o powierzchni 0,68 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-08 12:00
Cena wywoławcza: 11 053,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1425/14
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Suchowola
Województwo: podlaskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce Małgorzata Kondrat na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

8 grudnia 2016 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Sokółce mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 7 w sali nr III, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: działka ozn. nr 1455 o powierzchni 0,68 ha stanowi las bonitacja gleb słaba WBG = 0,21, drzewostan leśny: So (45-65)55l, z poj. dom. Brz., Oś., bon. II, zadrzewienie 0,4;

położonej: 16-140 Suchowola, Suchowola

dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Sokółce prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: BI1S/00004167/0].

Suma oszacowania wynosi 16 580,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 11 053,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 1 658,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Na podstawie art. 962 §1 kpc przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Regionalny w Białymstoku

59 1020 1332 0000 1102 0037 3407.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.