Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa - Krowodrzy Marcin Leśniak

ogłasza licytację na Działka o pow. 569 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-15 14:30
Cena wywoławcza: 51 000,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1001/16
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Dąbrowa Szlachecka
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy-Marcin Leśniak zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

15 grudnia 2016 r. o godz. 14:30

 

w sali nr E-317 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości składającej się z działki nr 30/1 o powierzchni 569 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w Dąbrowie Szlacheckiej, gm. Czernichów, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czernichowie prowadzi KW nr KR1K/00008660/0.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 68 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 51 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 6 800,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika nr 92 8619 0006 0030 0325 8078 0001 Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Filia w Krakowie.

Nieruchomość można oglądać w dniu 1 grudnia 2016 r. godz. 11:45 w miejscu jej położenia.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.