Komornik Sądowy przy SR w Środzie Śląskiej Albert Masternak

ogłasza licytację na Nieruchomość, pow. 0,181 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-15 13:00
Cena wywoławcza: 359 800,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 971/13
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Akacjowa
Miasto: Środa Śląska
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak (tel. (71) 317 26 12) ogłasza, że dnia

 

15 grudnia 2016 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. św. Andrzeja 3, w sali nr 8, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej działkę nr 31/2 o powierzchni 0,1810 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym (w realizacji), parterowym z użytkowym poddaszem, bez podpiwniczenia w stanie surowym zamkniętym o powierzchni 336,54 m2 położonym w Środzie Śląskiej przy ul. Akacjowej 12. Nieruchomość budynkowa posiada następujące uzbrojenie infrastruktury technicznej: instalacja wodociągowa, kanalizacja (własna) energetyczna i ogrzewanie (własne). Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00025533/3.

Nieruchomość stanowi własność dłużnika (…).

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 539 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 359 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 53 970,00 zł.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Środzie Śląskiej 20 1090 2444 0000 0006 1800 0054.

Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Oględziny ww. nieruchomości odbędą się w dniu 7.12.2016 r. o godz. 10:00.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 317 26 12