Komornik sądowy Emilia Bartosik Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 41,50 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-07 08:30
Cena wywoławcza: 86 184,81
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 804/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Malików
Miasto: Kielce
Województwo: świętokrzyskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Emilia Bartosik (tel. (41) 343 27 93) ogłasza, że w dniu

 

7 grudnia 2016 r. o godz. 8:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach mającego siedzibę przy ul. Warszawskiej 44 w sali nr 22, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w Kielcach, ul. Malików 150a/63, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KI1L/00047440/4. Lokal stanowi odrębną własność, mieści się na czwartym piętrze i składa się z dwóch pokoi mieszkalnych, kuchni, przedpokoju oraz łazienki łącznie z WC, o łącznej pow. 41,50 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 114 913,09 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  86 184,81 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 11 491,30 zł.

Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Kielcach al. 1000-lecia PP

29 1240 4416 1111 0010 5199 9909.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.