Komornik Sądowy przy SR w Kielcach Magdalena Banatkiewicz Kancelaria Komornicza w Kielcach

ogłasza licytację na Działka o łącznej pow. 0,3191 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-21 09:30
Cena wywoławcza: 641 076,75
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 745/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Powstania Styczniowego
Miasto: Kielce
Województwo: świętokrzyskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Magdalena Banatkiewicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

21 grudnia 2016 r.o godz. 9:30

 

w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach sala XVI odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 1/2 części w nieruchomości położonej w miejscowości Kielce przy ul. Powstania Styczniowego 15, oznaczonej jako działka gruntu numer ewidencyjny 439/3 o łącznej pow. użyt. 0,3191 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użyt. 382,70 m2. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach nr KI1L/00059347/9.

 

Udział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 854 769,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 641 076,75 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest  85 476,90 zł.

Rękojmia powinna być wpłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy komornika lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.