Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Krowodrzy Marcin Godyń Kancelaria Komornicza w Krakowie

ogłasza licytację na Niezabudowana działka o pow. 0,7200 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-21 12:00
Cena wywoławcza: 146 850,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 177/13
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Mników
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia, że w dniu

 

21 grudnia 2016 r. o godz. 12:00

 

w kancelarii komornika w Krakowie przy ul. Wybickiego 1/49a odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości

 

niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 260, o powierzchni 0,7200 ha położonej w Mnikowie, gmina Liszki, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Czernichowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1K/00023968/0.

 

Sumę oszacowania nieruchomości stanowi kwota 293 700,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 1/2 oszacowania, tj. kwota 146 850,00 zł.

Do nabycia nieruchomości w trybie licytacji zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U . 2003 nr 64 poz. 592 ze zmianami).

 

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji, w gotówce lub na rachunek komornika w Banku BPH SA O. Kraków 31 1060 0076 0000 3260 0078 5546. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać 12.12.2016 roku o godzinie 11:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika - Kraków, ul. Wybickiego 1/49a, tel. (12) 349 04 87.