Komornik Sądowy przy SR w Działdowie Teresa Królikowska Kancelaria Komornicza Działdowo

ogłasza licytację na Działka zabudowana o powierzchni 1,2446 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-14 11:00
Cena wywoławcza: 207 933,33
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 5922/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Księży Dwór
Województwo: warmińsko-mazurskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Działdowie Teresa Królikowska (tel. (23) 697 23 02) ogłasza, że  dnia

 

14 grudnia 2016 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Działdowie mającego siedzibę przy Jagiełły 31, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 625 o powierzchni 1,2446 ha zabudowaną budynkiem gospodarczo-usługowym o powierzchni użytkowej 2 153,10 m2 w trakcie budowy oraz budynkiem hydroforni, studnią głębinową oraz studzienkami kanalizacyjnymi, uzbrojenie nieruchomości: wodociąg wiejski oraz energia elektryczna; położonej: Księży Dwór, 13-200 Działdowo, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Działdowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: EL1D/00031687/7].

Suma oszacowania wynosi 311 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 207 933,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 31 190,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO S.A. Oddział w Działdowie 57 1240 5338 1111 0000 5060 4160.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.