Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Krowodrzy Marcin Godyń Kancelaria Komornicza w Krakowie

ogłasza licytację na Niezabudowana działka o pow. 0,4700 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-21 10:00
Cena wywoławcza: 282 686,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 2250/12
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Morawica
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia, że w dniu

 

21 grudnia 2016 r. o godz. 10:00

 

w kancelarii komornika w Krakowie przy ul. Wybickiego 1/49a odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości

 

 niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Morawica, gmina Liszki, powiat krakowski, oznaczonej jako działka nr 846 o powierzchni 0,4700 ha, objętej księgą wieczystą prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie Zamiejscowy Wydział z siedzibą w Czernichowie o nr KR1K/0018660/3.

 

Sumę oszacowania nieruchomości stanowi kwota 565 372,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 1/2 sumy oszacowania, tj. kwotę 282 686, 00 zł.

 

W związku z nowelizacją z dniem 1 stycznia 2016 roku ustawy z dnia 9 września 2000 roku  o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959 ze zm.) nabywca nieruchomości zobowiązany jest uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji, w gotówce lub na rachunek komornika w Banku BPH SA O. Kraków 31 1060 0076 0000 3260 0078 5546.

Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać 12.12.2016 roku o godzinie 10:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika - Kraków, ul. Wybickiego 1/49a, tel. (12) 349 04 87.