Komornik Sądowy przy SR w Działdowie Teresa Królikowska Kancelaria Komornicza Działdowo

ogłasza licytację na Działka zabudowana o powierzchni 446 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-14 11:30
Cena wywoławcza: 172 575,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 2165/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Krzywa
Miasto: Iłowo-Osada
Województwo: warmińsko-mazurskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Działdowie Teresa Królikowska (tel. (23) 697 23 02) ogłasza, że dnia

 

14 grudnia 2016 r. o godz. 11:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Działdowie mającego siedzibę przy Jagiełły 31, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej działkę nr 502/2 o powierzchni 446 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym parterowym  z poddaszem użytkowym, podpiwniczony w zabudowie wolnostojącej, w technologii tradycyjnej murowanej, kryty blachodachówką, uzbrojenie nieruchomości: wodociąg, kolektor sanitarny, linia energetyczna NN, gaz ziemny, położonej: 13-240 Iłowo-Osada, ul. Krzywa 30A, dla której Sąd Rejonowy w Działdowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW   [NKW: EL1D/00018181/3].

 

Suma oszacowania wynosi 230 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 172 575,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 010,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO S.A. Oddział w Działdowie 57 1240 5338 1111 0000 5060 4160. 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.