Komornik Sądowy przy SR w Mrągowie Andrzej Popowicz

ogłasza licytację na Działki zabudowana o powierzchni 94,82 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-12 13:45
Cena wywoławcza: 176 550,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1815/11
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Babięta
Województwo: warmińsko-mazurskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

12 grudnia 2016 r. o godz. 13:45

 

w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 55 w sali nr 114 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 120/1 o powierzchni  0,2259 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni zabudowy 94,82 m2 oraz budynkami gospodarczymi, położonej w miejscowości Babięta 4, gm. Piecki, dla której  Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę  wieczystą OL1M/00030101/8.

 

Suma oszacowania wynosi 235 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 176 550,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 23 540,00 zł. Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika: PKO Bank Polski SA O. Centrum w Mrągowie 28 1020 3639 0000 8502 0005 0377.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.