Komornik Sądowy przy SR w Mrągowie Andrzej Popowicz

ogłasza licytację na Działki o łącznej powierzchni 34,4362 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-12 13:30
Cena wywoławcza: 143 000,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1573/14
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Tałty
Województwo: warmińsko-mazurskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

12 grudnia 2016 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 55 w sali nr 114 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej niezabudowane działki gruntów, oznaczone numerami ewidencyjnymi 5/88 i 5/89 o łącznej powierzchni 34,4362 ha, z dostępem do drogi publicznej, objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na zabudowę rekreacyjną indywidualną apartamentową i infrastrukturę techniczną, położonej w Tałtach, gm. Mikołajki nad jeziorem Tałtowisko - z dostępem do wody - o długości linii brzegowej wynoszącej 1000 m, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą OL1M/00023766/5.

 

Suma oszacowania wynosi 12 214 500 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 8 143 000 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 1 221 450 zł.

Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika: PKO Bank Polski SA O. Centrum w Mrągowie 28 1020 3639 0000 8502 0005 0377, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.