Komornik Sądowy przy SR w Olsztynie Jacek Bohdanowicz

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 60,90 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-14 13:30
Cena wywoławcza: 191 970,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 1269/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Jarocka
Miasto: Olsztyn
Województwo: warmińsko-mazurskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Jacek Bohdanowicz (tel. (89) 527 26 62, 678 97 01) ogłasza, że dnia

 

14 grudnia 2016 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowszczaków 44 w sali nr 324, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…),

stanowiącej: lokal mieszkalny składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC, przedpokoju o pow. 60,90 m2 wraz z udziałem 51/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali objętej księgą wieczystą nr KW OL1O/00081161/0;

położonej: 10-699 Olsztyn, ul. Jarocka 76/17,  

dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OL1O/00085083/7.

 

Suma oszacowania wynosi 255 960,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 191 970,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 25 596,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.