Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Anna Garczyńska

ogłasza licytację na Działka zabudowana o łącznej powierzchni 2,92 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-15 13:30
Cena wywoławcza: 22 125,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1213/16
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Żelazno
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW SW1K/00005963/2

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Anna Garczyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

15 grudnia 2016 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 227, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

3/32 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę gruntu nr 230, niezabudowane działki gruntu nr 172 i nr 238, AM 1, o łącznej powierzchni 2,92 ha, położonej: 57-361 Żelazno 140, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1K/00005963/2.

 

Suma oszacowania udziału wynosi 29 500,00 zł, w tym wartość udziału w gruncie 21 093,75 zł (suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 315 000,00 zł), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 22 125,00. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 2 950,00 zł. Rękojmię można uiścić na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA O. Kłodzko 21 2030 0045 1110 0000 0421 4280 lub złożyć w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Szczegółowych informacji udziela komornik pod nr tel.: (74) 865 71 46.