Komornik Sądowy przy SR Gdańsk-Południe Piotr Majdziński Kancelaria Komornicza w Gdańsku

ogłasza licytację na Działka zabudowana o pow. 817 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-15 09:00
Cena wywoławcza: 358 866,67
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1199/12
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Elizy Orzeszkowej
Miasto: Pszczółki
Województwo: pomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Piotr Majdziński 80-840 Gdańsk, ul. Świętojańska 37/38/3  (tel. (58) 322 31 48) ogłasza, że dnia

 

15 grudnia 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 9A, w sali nr E 1.10A (budynek E), odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…), stanowiącej: działka gruntu nr 665 o pow. 817 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użyt. 209,36 m2, w zabudowie wolnostojącej, położonej 83-032 Pszczółki, ul. Elizy Orzeszkowej 8, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW GD1G/00111194/0.

 

Suma oszacowania wynosi 538 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 358 866,67 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 53 830,00w gotówce.

Rękojmię można uiścić na konto komornika:

BANK PEKAO SA Oddział w Gdańsku 48 1240 5400 1111 0000 4918 8255.

 

W celu zwrotu wpłaconego wadium należy w kancelarii komornika złożyć wniosek ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonany przelew wpłaconej kwoty.

Pełnomocnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są okazać pełnomocnictwo szczególne do udziału w konkretnym przetargu.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.