Komornik Sądowy przy SR w Olsztynie Karolina Trykacz

ogłasza licytację na Działka o pow. 1 511,00 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-16 14:00
Cena wywoławcza: 292 882,50
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1132/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Grzybowa
Miasto: Dywity
Województwo: warmińsko-mazurskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Karolina Trykacz zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

16 grudnia 2016 r. o godz. 14:00

 

w Sądzie Rejonowym w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 44 w sali nr 301 odbędzie się

 

PIERWSZA  LICYTACJA  NIERUCHOMOŚCI

 

składającej się z - działka nr 154/6 o pow. 1 511,00 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej o pow. użyt. 100,97 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 97,00 m2; - położonej w miejscowości Dywity, ul. Grzybowa 8; - posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Olsztynie  nr OL1O/00090812/5.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 390 510,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 292 882,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 39.051,00 zł, tj. 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kancelarii komornika w Olsztynie ul. Wyzwolenia 16/2 lub na rachunek bankowy komornika nr: 09 1240 5598 1111 0000 5028 4421. 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (89) 527 58 11.