Komornik Sądowy przy SR w Opatowie Bartłomiej Szyszka Kancelaria Komornicza w Opatowie

ogłasza licytację na Działki zabudowana o pow. 2079 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-19 12:10
Cena wywoławcza: 82 500,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 795/09
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Opatów
Województwo: świętokrzyskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opatowie Bartłomiej Szyszka Kancelaria Komornicza w Opatowie  zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

19 grudnia 2016 r. o godz. 12:10

 

w sali nr 3 Sądu Rejonowego w Opatowie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w Opatowie, przy ul. Mickiewicza 19 która posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opatowie o numerze KI1T/00014760/0. Nieruchomość w rejestrze ewidencji gruntów oznaczona jest jako: dz. ew. nr 1377/8; obręb Opatów; powierzchnia 2 079 m2. Stanowi nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym o powierzchni 74,00 m2 i budynkiem gospodarczym o pow. 92 m2.

Nieruchomość stanowi własność dłużnika: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 110 000,00  zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 82 500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu albo w inny wskazany przez komornika sposób.