Komornik Sądowy przy SR w Stargardzie Mateusz Kowalski

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o łącznej pow. 94,65 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-19 14:30
Cena wywoławcza: 180 000,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 766/16
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Święte
Województwo: zachodniopomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Mateusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

19 grudnia 2016 r. o godz. 14:30

 

sala nr 25 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 19 odbędzie się 

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Święte 18/5, gmina Stargard, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00094728/7, stanowiącej własność (…).

 

Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny dwupoziomowy położony na II piętrze, składający się z czterech pokoi, kuchni, łazienki, korytarza oraz pomieszczenia strychowego nr 1, boksu nr 5 w budynku gospodarczym nr 2-1 o łącznej powierzchni 94,65 m2.

 

Z lokalem związany jest udział 26/100 części nieruchomości wspólnej oznaczonej (00093185), który stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

 

Suma oszacowania wynosi 240 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 180 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 24 000,00 zł.

 

Rękojmię można uiścić w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach przy ul. Szczecińskiej 29 lub na konto komornika BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Operacyjny w Pyrzycach 41 2030 0045 1110 0000 0169 2890, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (wskazując sygn. akt Km 766/16).

 

Nabycie nieruchomości w drodze licytacji podlega opodatkowaniem podatkiem od czynności cywilnoprawnych na zasadach ogólnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 86, poz. 959 ze zm.).

Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach przy ul. Szczecińskiej 29. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość.

 

Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu (91) 576 00 30, (91) 577 29 83.

 

Dodatkowe informacje na www.komornikpyrzyce.pl