Komornik Sądowy przy SR w Mrągowie Andrzej Popowicz

ogłasza licytację na Działka zabudowana o pow. 0,1758 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-16 10:15
Cena wywoławcza: 295 290,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 706/14
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Lubiewo
Województwo: warmińsko-mazurskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

16 grudnia 2016 r. o godz. 10:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 55 w sali nr 114 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej działkę gruntów oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 65/7, o powierzchni 0,1758 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym z użytkowym poddaszem, o powierzchni użytkowej 86,42 m2 oraz budynkiem  garażowo-mieszkalnym o pow. użyt. około 95 m2, położonej w miejscowości Lubiewo 13A, gm. Mikołajki, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę  wieczystą OL1M/00028787/3.

 

Suma oszacowania wynosi 393 720,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  295 290,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 39 372,00 zł. Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika: PKO Bank Polski SA O. Centrum w Mrągowie 28 1020 3639 0000 8502 0005 0377, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.