Komornik Sądowy przy SR w Lubinie Zbigniew Kowalczyk

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 65,15 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-14 09:40
Cena wywoławcza: 91 650,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 689/12
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Głogowska
Miasto: Rudna
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Zbigniew Kowalczyk (tel. (76) 841 51 00) ogłasza, że dnia

 

14 grudnia 2016 r. o godz. 9:40

 

w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie mającego siedzibę przy ul. Wrocławskiej 3, w sali nr  VII, odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość o pow. 65,15 m2, składającego się z 2 pokoi, kuchni,  łazienki z WC i przedpokoju wraz z piwnicą i udziałem 23330/100000 w nieruchomości wspólnej objętej KW 38442, położonego: ul. Głogowska 1/2, 59-305 Rudna,  dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą nr KW 46929 [NKW: LE1U/00046929/6].

 

Suma oszacowania wynosi 122 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 91 650,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 12 220,00 zł. Rękojmię należy wpłacić   gotówką w kasie kancelarii Komornika lub uiścić  na konto  Komornika: PKO BP S.A. I O w Legnicy 11 1020 3017 0000 2102 0157 5513, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją (na przelewie należy podać informację „rękojmia do sprawy KM 689/12”).

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (76) 841 51 00.