Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Patryk Klimczak

ogłasza licytację na Lokal w Krakowie

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-12 14:30
Cena wywoławcza: 16 937,25
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale usługowo-przemysłowe
KM: 571/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Rydygiera
Miasto: Kraków-Podgórze
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OBWIESZCZENIE   

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Patryk Klimczak na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

12 grudnia 2016 r. o godz. 14:30

 

w sali nr D-23 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza Wydział XII Cywilny w Krakowie, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomość w postaci lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Krakowie-Pogórzu przy ul. Rydygiera 14, tj. garaż o pow. 17,07 m2, położony na kondygnacji zero, stanowiącego własność dłużnika (…). Z własnością lokalu mieszkalnego związany jest udział w nieruchomości wspólnej w 1707/239170 częściach. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza, Wydział Ksiąg Wieczystych w Krakowie, prowadzi księgą wieczystą nr KR1P/00335116/8.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 22 583,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 16 937,25 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 2 258,30 zł.

 

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika:

55 8619 0006 0030 0325 8055 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce,

najpóźniej na dzień przed terminem licytacji (w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko wpłacającego, oraz sygnaturę Km 571/15).

Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu.

W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.