Komornik Sądowy przy SR w Krośnie Marcin Marczak

ogłasza licytację na Działka o pow. 0,3773 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-06 09:00
Cena wywoławcza: 131 700,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1432/12
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Podkarpacka
Miasto: Iskrzynia
Województwo: podkarpackie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak (tel. (13) 436 76 18, fax (13) 431 14 97) ogłasza, że dnia  

 

6 grudnia 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie mającego siedzibę przy ul. Sienkiewicza 12
w sali nr 204, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: (…), położonej: 38-422 Krościenko Wyżne, Podkarpacka 1, Iskrzynia, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 787 [NKW KS1K/00000787/3].

 

Nieruchomość składa się z działki o numerze 811/4 o pow. 0,3773 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 99,58 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 175 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 131 700,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 17 560,00 zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA O. w Krośnie 51 1500 1490 1214 9003 4282 0000.

Kwota rękojmi winna znajdować się na ww. rachunku bankowym najpóźniej na dzień przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (13) 436 76 18