Komornik Sądowy przy SR w Bydgoszczy Sławomir Jaworski

ogłasza licytację na Działka o pow. 0,0808 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-08 10:30
Cena wywoławcza: 363 975,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 468/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Bursztynowa
Miasto: Murowaniec
Województwo: kujawsko-pomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Sławomir Jaworski (tel. (52) 322 63 61) ogłasza, że w dniu

 

8 grudnia 2016 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy Wydział XII Cywilny, mieszczącego się przy ul. Nowy Rynek 10 w Bydgoszczy w sali nr 208, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

położonej: 86-005 Murowaniec, gmina Białe Błota, ul. Bursztynowa 7, dla której Sąd Rejonowy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00067676/3.

Opis: działka nr 321, w kształcie prostokąta, o pow. 0,0808 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym, parterowym, niepodpiwniczonym, z poddaszem użytkowym i garażem w bryle budynku. Powierzchnia zabudowy wynosi 107,40 m2, powierzchnia użytkowa wynosi 138,98 m2. Budynek nie posiada pozwolenia na użytkowanie. Do zakończenia pozostało: wykończenie spiżarki, balkon, zagospodarowanie terenu wokół budynku. Stan techniczno-użytkowy budynku oceniono jako dobry. Standard wykończenia pomieszczeń - podwyższony. W budynku instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, gazowa, centralnego ogrzewania - piec gazowy, ogrzewanie podłogowe gazowe na parterze i w łazience na poddaszu.

 

Suma oszacowania wynosi 485 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 363 975,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 48 530,00 zł pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika: mBank SA 59 1140 1052 0000 2257 4100 1001 (co najmniej na 3 dni przed licytacją z dopiskiem: wadium KM 468/14) albo gotówką w siedzibie kancelarii w Bydgoszczy przy ul. Bernardyńskiej 13/II P nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00. Osoby wpłacające rękojmię przelewem zobowiązane są do wskazania konta bankowego, na które należy dokonać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty oraz okazania potwierdzenia dokonanej wpłaty przed przystąpieniem do licytacji. Osoby, które nie spełnią powyższych warunków nie zostaną dopuszczone do przetargu.
W dniu 24.11.2016 r. można oglądać nieruchomość od godz. 13:00 do godz. 13:20.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w siedzibie kancelarii przy ul. Bernardyńskiej 13/IIP można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.