Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Fabrycznej dr Agata Krasiczyńska-Knuter Kancelaria Komornicza

ogłasza licytację na Nieruchomość we Wrocławiu

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-08 10:45
Cena wywoławcza: 232 500,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 194/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Obornicka
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu dr Agata Krasiczyńska-Knuter (tel. (71) 798 95 50) ogłasza, że dnia

 

8 grudnia 2016 r. o godz. 10:45

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Świebodzka 5 w sali nr 105, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

położonej: 51-114 Wrocław, Obornicka 111/m. 2a, dla której Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WR1K/00250197/4.

 

Suma oszacowania wynosi 310 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 232 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 31 000,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo uiszczona na konto kancelarii komorniczej: PeKaO SA 98 1240 3464 1111 0000 3558 6252 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 798 95 50