Komornik Sądowy przy SR w Tarnowie Marian Piasecki Kancelaria Komornicza w Tarnowie

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny w Tarnowie

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-13 11:30
Cena wywoławcza: 65 333,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 147/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Konna
Miasto: Tarnów
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Marian Piasecki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

13 grudnia 2016 r. o godz. 11:30

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: lokal mieszkalny nr 2,

położonej w miejscowości Tarnów, przy ul. Konna 12,

stanowiącej własność dłużnika: (…),

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnów nr TR1T/00107876/7.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 98 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 65 333,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej jeden dzień przed licytacją, tj. do dnia 12.12.2016 r. na konto kancelarii komornika w Banku Pekao SA w Tarnowie nr 26 1240 1910 1111 0000 0898 5422 lub w gotówce w kancelarii komornika. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tę można oglądać od dnia 28.11.2016 r., zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika znajdującej się w Tarnowie, przy ul. Tuchowskiej 20.