Komornik Sądowy przy SR w Słupcy Witold Guziński

ogłasza licytację na Działki o pow. 0,2586 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-22 09:00
Cena wywoławcza: 157 500,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 184/13
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Sługocin
Województwo: wielkopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy Witold Guziński (tel. (63) 274 31 57, fax 274 31 58) ogłasza, że dnia

 

22 grudnia 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy mającego siedzibę przy Armii Krajowej 2 w sali nr 206, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiącej: nieruchomość gruntowa zabudowa i niezabudowana, znajdująca się na działce nr 6/1, powierzchnia nieruchomości wynosi 0,2586 ha. Działka w części zabudowana o obszarze 0,1420 ha, w jej skład wchodzą:

-         dom jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej o pow. użytkowej 95,00 m2 rok budowy 1980 r. (obiekt w dobrym stanie technicznym),

-         budynek gospodarczy,

-         chlewnia o pow. użytkowej 140,00 m2, rok budowy 1980 r., (obiekt o średnim stanie technicznym),

-         budynek gospodarczy,

-         garaże i wiaty, pow. użytkowa garażu – 38,00 m2, pow. użytkowa wiaty – 90,00 m2 – średni stan techniczny,

położonej: 62-406 Lądek, Sługocin,

dla której Sąd Rejonowy w Słupcy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW KN1S/00002043/5.

 

Suma oszacowania wynosi 210 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 157 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 21 000,00 zł.

Rękojmia winna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg gotówką w kasie komornika w Słupcy przy ul. Zagłoby 1 lub zaksięgowana w w/w terminie na koncie komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Koninie 04 1020 2746 0000 3302 0052 9412.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.