Komornik Sądowy przy SR w Sokółce Małgorzata Kondrat Kancelaria Komornicza w Sokółce

ogłasza licytację na Nieruchomości w miejscowości Łosiniec

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-15 10:30
Cena wywoławcza: 9 000,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 2152/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Łosiniec
Województwo: podlaskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce Małgorzata Kondrat na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu

 

15 grudnia 2016 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Sokółce mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 7 w sali nr III, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej:

* działka ozn. nr 12/1 o powierzchni 3,51 ha stanowi pastwisko bonitacja gleb słaba oraz las:

wg ewidencji gruntów na pow. 0,57 ha; Ol (20-30)25l , bonitacja II, zadrzewienie 0.6, 

suma oszacowania - 84 200,00 zł, cena wywołania - 63 150,00 zł,

* działka ozn. nr 13/1 o powierzchni 3,06 ha stanowi grunty orne, bonitacja gleb słaba,

suma oszacowania - 82 400,00 zł, cena wywołania - 61 800,00 zł,

* działka ozn. nr 31 o powierzchni 0,99 ha stanowi pastwisko i nieużytek, bonitacja gleb bardzo słaba,

suma oszacowania - 12 600,00 zł, cena wywołania - 9 450,00 zł,

* działka ozn. nr 33 o powierzchni 0,94 ha stanowi pastwisko i nieużytek, bonitacja gleb bardzo słaba,

suma oszacowania - 12 000,00 zł, cena wywołania - 9 000,00 zł,

* działka ozn. nr 61 o powierzchni 0,55 ha stanowi użytki rolne, bonitacja gleb słaba,

suma oszacowania - 28 200,00 zł, cena wywołania - 21 150,00 zł,

* działka ozn. nr 91 o powierzchni 0,24 ha stanowi pastwisko, zabudowa na powierzchni 0,03 ha - piwnica suma oszacowania - 14 100,00 zł, cena wywołania - 10 575,00 zł,

* działka ozn. nr 99/1 o powierzchni 2,61 ha stanowi użytki rolne, bonitacja gleb słaba oraz las: wg ewidencji gruntów na pow. 0,46 ha; Ol (20-30)25l , bonitacja II, zadrzewienie 0.5,

suma oszacowania - 47 500,00 zł cena, wywołania - 35 625,00 zł,

* działka ozn. nr 103 o powierzchni 4,63 ha stanowi użytki rolne, bonitacja gleb słaba,

suma oszacowania - 116 200,00 zł, cena wywołania - 87 150,00 zł,

* działka ozn. nr 104 o powierzchni 5,74 ha stanowi użytki rolne, bonitacja gleb średnia/słaba,

suma oszacowania - 144 100,00 zł, cena wywołania - 108 075,00 zł,

* działka ozn. nr 114 o powierzchni 6,18 ha stanowi użytki rolne oraz las: wg ewidencji gruntów na pow. 2,37 ha; 6 Brz, 4 So (40-50)45l, bonitacja II, zadrzewienie 0.4,

suma oszacowania - 105 800,00 zł, cena wywołania - 79 350,00 zł;

 

położonej:

16-140 Korycin, Łosiniec, 

dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Sokółce prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: BI1S/00014404/7].

 

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Na podstawie art. 962 §1 kpc przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Regionalny w Białymstoku 59 1020 1332 0000 1102 0037 3407. 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.