Komornik Sądowy przy SR w Tarnowie Andrzej Czosnyka

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 59,86 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-13 11:00
Cena wywoławcza: 101 908,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 2151/16
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Legionów H. Dąbrowskiego
Miasto: Tarnów
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

13 grudnia 2016 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu opisanego jako: lokal mieszkalny nr 49 o łącznej powierzchni 59,86 m2, składający się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, osobne WC, położony jest na 4 piętrze (ostatnim) 5-kondygnacyjnego budynku nr 8 na os. Legionów H. Dąbrowskiego w Tarnowie. Ww. prawo nie posiada założonej księgi wieczystej i znajduje się w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie. Ww. prawo obecnie stanowi własność: (…), z którego udziałem w myśl art. 930 kpc prowadzona jest egzekucja przeciwko dłużnikowi egzekwowanemu: (…).

 

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oszacowane jest na kwotę: 152 862,00 zł (sto pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa złote).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 101 908,00 zł (sto jeden tysięcy dziewięćset osiem złotych).

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na rachunek bankowy komornika:

nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank S.A.

lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20. Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego dotyczy wpłata rękojmi.

Nieruchomość tę można oglądać w dniu 1.12.2016 r. oraz 6.12.2016 r. w godz. od 10:00 do 11:00, zaś operat szacunkowy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (14) 627 56 68