Komornik Sądowy przy SR w Sokółce Małgorzata Kondrat Kancelaria Komornicza w Sokółce

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 47 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-15 10:00
Cena wywoławcza: 37 522,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 1455/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Os. Centrum
Miasto: Sokółka
Województwo: podlaskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce Małgorzata Kondrat na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

15 grudnia 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Sokółce mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 7 w sali nr III, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1/3 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej: lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 47 m2 i przynależną piwnicą o powierzchni 11,15 m2; składa się z 2 pokoi i kuchni, przedpokoju, łazienki i WC; wykończenie standardowe; stan techniczny lokalu średni,

położonej: 16-100 Sokółka, os. Centrum 20/9, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Sokółce prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: BI1S/00039244/8].

 

Suma oszacowania wynosi 50 030,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 37 522,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 5 003,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Na podstawie art. 962 §1 kpc przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Regionalny w Białymstoku 59 1020 1332 0000 1102 0037 3407. 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.