Komornik Sądowy przy SR w Goleniowie Norbert Korzeniewski

ogłasza licytację na Działka o pow. 605 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-12 14:25
Cena wywoławcza: 7 650,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 2756/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Maszewo
Województwo: zachodniopomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

12 grudnia 2016 r. o godz. 14:25

 

sala 114 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr ewidencyjny 121/7 o powierzchni 605 m2, (0,0605 ha), symbol użytku: Ti. Przedmiotowa działka wykorzystywana jest na plac zabaw, parking, rekreację. Nieruchomość położona w miejscowości Maszewo, przy ul. Mariana Buczka, ul. Hanki Sawickiej. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00047910/2.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 10 200,00 zł +23% VAT (tj. 2 346,00 zł) = 12 546,00 zł.

I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 7 650,00 zł + 23% VAT (tj. 1 759,50 zł) = 9 409,50 zł.

Rękojmia wynosi 1 254,60 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 9.12.2016 r. na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15:00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.