Komornik Sądowy przy SR w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o łącznej pow. użyt. 31,10 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-08 14:00
Cena wywoławcza: 24 000,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 516/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Leśna
Miasto: Trzebień
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak tel. (75) 640 15 40 ogłasza, że dnia       

 

8 grudnia 2016 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowej 1 w sali nr 26, odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa o lokalu mieszkaniowego, położonego w miejscowości Trzebień, ul. Leśna 13/7, dla którego Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi księgi wieczystej. Lokal mieszkalny nr 7 położony jest na III kondygnacji, tj. na II piętrze pięciokondygnacyjnego bloku mieszkalnego wielorodzinnego. Układ funkcjonalny pomieszczeń jest w pełni rozkładowy. W skład pomieszczeń wchodzą: pokój, kuchnia, łazienka z WC i przedpokój, o łącznej pow. użyt. 31,10 m2. Z kuchni wejście na balkon. Mieszkanie stanowi własność dłużnika (…).

 

Suma oszacowania wynosi 32 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 24 000,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 3 200,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona na konto w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można także uiścić na konto  komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu 12 1020 5226 0000 6502 0473 8649, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowe informacje pod nr tel. (75) 640 15 40