Komornik Sądowy przy SR w Głogowie Marcin Sobuś

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 47,70 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-16 12:45
Cena wywoławcza: 93 000,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 1/11 inne
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Obrońców Pokoju
Miasto: Głogów
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Marcin Sobuś zawiadamia
na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 

 

16 grudnia 2016 r. o godz. 12:45

 

w Sali nr 204 Sądu Rejonowego w  Głogowie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o pow. 47,70 m2, znajdującego się w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, 5-kondygnacyjnym, podpiwniczonym na II piętrze. Składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju. Nieruchomość ta położona jest w Głogowie przy ul. Obrońców Pokoju 7D/103,  posiada założony Zbiór Dokumentów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” i  stanowi własność dłużnika:

(…)

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  124 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 93.000,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, najpóźniej do dnia 15.12.2016 r., na konto komornika: Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe 07 1160 2202 0000 0001 2992 0247,

podając na dowodzie wpłaty, iż jest to: „rękojmia do sprawy: KMP 1/11”. Rękojmia może być również złożona w postaci książeczki oszczędnościowej  Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tych nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

   

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (76) 833 22 22.